Polityka prywatności Sklepu internetowego https://allies.com.pl

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Allies Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380802, NIP: 1182060496, REGON: 142855875, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Allies Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Dane Osobowe i Prywatność:

Jeśli zamierzają Państwo założyć konto użytkownika Sklepu oraz korzystać z naszych usług, poproszeni zostaną Państwo o podanie nam swoich danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych ze świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Allies Inc. sp. z o.o. (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.

Podstawa przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.  

Podanie danych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane.  Przetwarzamy zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli prowadzą Państwo firmę), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji, przedział wiekowy, Państwa podpis (np. potwierdzający odbiór towaru).

Skutek niepodania danych:

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie  i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Okres przetwarzania

Państwa dane będą przechowywane przez Allies Inc. sp. z o.o.  nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.

Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Przekazywanie Danych

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Waszych danych osobowych to mają Państwo prawo złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinni Państwo podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

Z Administratorem można się skontaktować:

  • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora:

ALLIES Incorporated Sp. z o. o.

Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  • usunąć pliki cookies
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  • statystycznym
  • marketingowym
  • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.